HomeNewsBrief Newsسابق ممبران اگر کوشش کرتے تو آپر چترال کی بجلی کا مسلہ کب کا حل ھو چکا ھوتا: وزیر زادہ

Comments

سابق ممبران اگر کوشش کرتے تو آپر چترال کی بجلی کا مسلہ کب کا حل ھو چکا ھوتا: وزیر زادہ — 1 Comment

  1. Wazir Zada, sabiqa hokumat bhi PTI ki hi thi, ap he ki sabiqa subai hokumat ne nehe banaya to gila kis se karen